Το φθηνότερο νούμερο απο κινητό!

Δείκτες Ποιότητας

Χρόνος Απόκρισης Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου (Κ01)

Βάσει της απόφασης με αριθ. ΑΠ. 621/011/27-09-2011 (ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011) της ΕΕΤΤ σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων Δεικτών Ποιότητας από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας, στον οποίο περιγράφονται οι δείκτες ποιότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου της εταιρείας μας:

Χρονική Περίοδος Συλλογής Δεδομένων: 01/07/2022 έως 31/12/2022
Αριθμός υπηρεσίας τηλεφωνικού καταλόγου Μέσος χρόνος απόκρισης (sec) Χρόνος απόκρισης (50ό εκατ/ριο) (sec) Χρόνος απόκρισης (95ό εκατ/ριο) (sec) Ποσοστό κλήσεων (%) που απαντώνται εντός 20 sec
11876 36,06 8,00 163,00 69,00
Δες εδώ τα Μεταδεδομένα